พนันบอล อำนาจและความเป็นชาย

พนันบอล

ในบริบทของสังคมเมืองสมัยใหม่ พนันบอล ถือเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นว่า กีฬาฟุตบอลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางสังคม ให้กับนักพนันหรือผู้ชายที่ชอบเล่นพนันบอล

พนันบอล เข้ามามีบทบาทต่อกลุ่มผู้ชาย โดยเฉพาะชายโสด อายุระหว่าง 25-40 ปี เนื่องจากหนุ่มกลุ่มนี้ ชอบหากิจกรรมสร้างวัฒนธรรม เพื่อทดแทนไม่ให้ตนเองรู้สึกแตกต่างผ่านการเล่นพนัน เพราะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเยียวยารักษาใจพวกเขา จากการทำงานด้วยความเหนื่อยล้า

  • เมื่อพิจารณาดี ๆ แล้ว การเล่นพนันบอล ไม่เพียงต้องอาศัยทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์จัดการ กับ “ข่าวสาร” มากมายมหาศาล ที่ถูกส่งผ่านมาทางสื่อสมัยใหม่ ในแต่ละวันเท่านั้น
  • ต้องมีการทำนายทายผลแข่งขัน ร่วมแชร์ประสบการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ไปกับกลุ่มเพื่อน ในเครือข่ายชุมชนนักพนันร่วมด้วย นอกจากจะเป็น “การลงทุนที่ท้าทาย”
  • แต่ “ได้เล่น” พนันบอล ยังอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างความเป็นชาย เป็นกระบวนการที่เอื้อ ให้นักพนันบอลชายทั้งหลายได้ผลิตซ้ำอำนาจ ความสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตนในสังคม

อีกทั้งการได้เล่นพนันบอล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ยังอาจทำให้พวกเขาสามารถแสวงหา “ประโยชน์” ทางเศรษฐกิจ และยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการได้ท้าทายอำนาจรัฐ อำนาจที่กดบังคับควบคุมชีวิตประจำวันของพวกเขามาอย่างยาวนาน

ชีวิตของผู้คนในโลกสมัยใหม่ ถูกกำหนดด้วยเวลา เมื่อพิจารณากีฬาฟุตบอลใน ฐานะธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมผลิตสินค้า อุตสาหกรรมฟุตบอลจึงเป็นเสมือน “ตลาด” ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงสังคมไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก และในตัวของมันเองก็เป็นพื้นที่ ที่ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลก

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ด้านหนึ่งชีวิตคนเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนโลก” มากขึ้น

ทว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องเผชิญกับกิจกรรมจำเจซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายจาก “สินค้า” ระบบงานบริการที่มุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานมากขึ้น

การทำงานภายใต้ระบบบริษัท การบริหารงานสมัยใหม่หรือระบบการผลิตแบบโรงงานชีวิต พนักงานบริษัท “คนงานในระบบ” กลับถูกพันธนาการและตกอยู่ภายใต้ภาวะไร้อำนาจมากขึ้น

มากไปกว่านั้น การเล่นพนันบอล ยังสลับซับซ้อน ด้วยเหตุที่ว่าเป็นเรื่องของสื่อ และการบริโภคสื่อยุคเสรีนิยมใหม่โดยตรง ผู้เล่นไม่เพียงแต่ต้องติดตามข่าวสารในแวดวงฟุตบอลเท่านั้น

ทว่าจำนวนมากยังต้องลงทุนและยินดีที่จะลงทุน เช่น การจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน การสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับ (Pay TV)เพื่อที่จะได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดผลการแข่งขัน การวิเคราะห์ของกูรู การติดตามแนวโน้มราคาพนันขันต่อ (ผ่านรายการวิเคราะห์เจาะลึก) ที่ไม่ต่างไปจากราคาขึ้นลงของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ในแง่นี้ระบบและเครือข่ายของการเล่นพนันบอลจึงซับซ้อนพอ ๆ กับระบบตลาดเงินที่ดำเนินไปในระดับข้ามชาติ เราจะไม่สามารถเข้าใจ “ระบบ” นี้ได้หากยังคงคิดอยู่ในระดับชาติ

กล่าวอย่างถึงที่สุด พนันบอล ถือเป็น “ประสบการณ์ร่วม” อย่างหนึ่ง ไม่ต่างไป จากการได้เข้าไปชมเชียร์เกมการแข่งขันฟุตบอลในสนามหรือตามผับบาร์ ที่มีเพื่อนฝูง ร่วมดื่มกิน และเชียร์เกมการแข่งขันผ่านจอโทรทัศน์ ไม่มีใครดูเกมการแข่งขัน ฟุตบอลอยู่ในห้องคนเดียวแล้วจะสนุก

ในทำนองเดียวกันกับการเล่นพนันบอลที่จะ เล่นได้อย่างสนุกและมีความหมาย (อย่างน้อยสำหรับกลุ่มผู้ชายที่มีรายได้ระดับกลาง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองใหญ่) จะต้องเล่นกับคนรู้จัก ดูบอลกับเพื่อน ดื่มกินกัน

ในระดับโครงสร้าง สิ่งที่แฟนบอลนักพนันกลุ่มนี้กำลังพิสูจน์หรือประกอบสร้าง และแสดงออกซึ่งความเป็นชาย

จึงอาจหมายถึงตั้งแต่ ความสามารถในการสืบพันธุ์ ความสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิต และการปกป้องดูแลเสรีภาพของตนเอง (และ คนที่รัก) ที่อาจแสดงออกมาผ่านอัตลักษณ์ความเป็นชายที่ดิบเถื่อนและความรุนแรง ทางกายภาพ

การพนัน ในตัวมันเองไม่ได้เป็นสิ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ต่อร่างกายของมนุษย์หรือสังคมโดยตรง ไม่เหมือนกับการที่ผู้คนติดสุรา ยาเสพติด หรือการแสดงความเสื่อมทรามป่าเถื่อนทางการเพศ

ผลกระทบของการพนันอยู่ที่ว่า จะกลายเป็นตัวขัดขวางไม่ให้สมาชิกในสังคม ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามภาระทางสังคม ที่สำคัญ ธุรกิจการประกอบกิจการทางพนัน มักจะเกี่ยวข้องพัวพันไปกับองค์การนอกกฎหมายและอาชญากรรม จนกระทั่งการพนันถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของสังคม

ในทางสังคมวิทยา กล่าวไว้ว่า การพนัน ถือเป็นปรากฏการณ์สากล เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ในทุก ๆ สังคม จนถึงระดับอารยะธรรม การเล่นเกม/การพนัน โดยรากฐานถือเป็นกิจกรรมสำคัญรูปแบบหนึ่งที่จะบ่มเพาะ วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการให้เหตุผล ความฉลาดหลักแหลม การรู้จักคิดคำนวณ และการแข่งขัน

การพนัน คือ กิจกรรมที่จะทดสอบผู้เล่น ด้วยการท้าทายความสามารถ ความฉลาด และการใช้ไหวพริบ ของพวกเขาที่จะหาทางเอาชนะคู่ต่อสู้ อุปสรรคต่าง ๆ นานา

โดยทั่ว ๆ ไป รูปแบบของการพนัน อาจมีทั้งที่เป็นกิจกรรม จัดระเบียบเชิงสถาบัน

สำหรับนักสังคมวิทยา เมื่อพิจารณาในแง่เชิงสันทนาการ การพนันจึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายในตัวมันเอง กล่าวคือ การพนันจะกลายเป็นสิ่งเลวร้ายก็ต่อเมื่อผู้คนทั่วไปไม่พอใจต่อผลข้างเคียงที่มันก่อขึ้น โดยเฉพาะที่เป็นปัญหาต่อคนอื่นหรือสังคม

พนันบอล คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้น ในเงื่อนไขเช่นนี้ การเชียร์บอล และดื่มกินกับเพื่อนฝูงในช่วง สุดสัปดาห์หลังเลิกงาน จึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ความเป็นชายหรือ การประกอบสร้าง “ชุมชนของผู้ชาย” ในสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์ นั่นเอง

♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧

สนใจทดลองเล่น “คาสิโนออนไลน์” สามารถคลิก
หรืออ่านบทความ >>> เทคนิค หมุนตู้ เกมสล็อต หมุนอย่างไรให้ได้เงิน ได้โบนัส
ติดตาม funnyvariety ครบเครื่องเรื่องวาไรตี้